Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Rujan

Miofascijalna terapija – Modul 1 (rujan/2024)

Trajanje:
06/09/2024 - 08/09/2024
Instruktori:
Mira Mitrović (Strukovni fizioterapeut, Edukator Miofacijalne terapije)
Cijena tečaja:
450 EUR
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, maseri, kineziolozi, liječnici i svi koji imaju znanje iz ljudske anatomije

Mulligan Concept (A+B) (veljača,2024) – 2.dio

Trajanje:
08/09/2024 - 10/09/2024
Instruktori:
Sakis Adamidis, CMP, ovlašteni međunarodni Mulligan instruktor
Cijena tečaja:
900 EUR
Broj polaznika:
16
Napomena:
Nastavak tečaja koji počinje u veljači 2024.

Listopad

Kinesio Taping: Foundations (listopad/2024)

Trajanje:
05/10/2024 - 06/10/2024
Instruktori:
Dr.sc. Dalibor Kiseljak CKTI, MPT
Cijena tečaja:
450 EUR
Broj polaznika:
20
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, Doktori, Kineziolozi i svi ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Potrebno je poznavati ljudsku anatomiju (minimalno 80 odslušanih sati iz anatomije)

Miofascijalna terapija – Modul 2 (listopad/2024)

Trajanje:
18/10/2024 - 20/10/2024
Instruktori:
Mira Mitrović (Strukovni fizioterapeut, Edukator Miofacijalne terapije)
Cijena tečaja:
450 EUR
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, maseri, kineziolozi, liječnici i svi koji imaju znanje iz ljudske anatomije

DNS Basic Course – modul A (listopad/2024)

Trajanje:
25/10/2024 - 27/10/2024
Instruktori:
Ruud Alsemgeest
Cijena tečaja:
440€ (+100€ Praška škola)
Broj polaznika:
20
Jezik:
engleski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, doktori, kineziterapeuti, kineziolozi

Trigger Point Terapija (listopad/2024)

Trajanje:
26/10/2024 - 27/10/2024
Instruktori:
Mira Mitrović (Strukovni fizioterapeut, Edukator Miofacijalne terapije)
Cijena tečaja:
450 EUR
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, maseri, kineziolozi, liječnici i svi koji imaju znanje iz ljudske anatomije

Studeni

PNF Osnovni tečaj (1+2) (studeni/2024)

Trajanje:
06/11/2024 - 10/11/2024
Instruktori:
Gordana Poščić, MSc. Physio, Advanced IPNFA Instruktor
Cijena tečaja:
900 EUR
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Polaznici moraju imati minimalno stečeno zvanje - bacc.physioth.
Napomena:
Tečaj se održava u 2 dijela (5+5 dana). Kotizacija vrijedi za svih 10 dana tečaja. 2. dio se održava 4.-8.12.2024.

Akupresura i Trigger Point Terapija

Trajanje:
08/11/2024 - 10/11/2024
Instruktori:
Ante Antić
Cijena tečaja:
390 €
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
maseri, fizioterapeuti, kineziolozi, liječnici, medicinske sestre, radni terapeuti, kozmetičari, studenti i ostali hands-on terapeuti koji se bave ljudskim tijelom kroz dodir ili pokret.
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

Miofascijalna terapija – Modul 3 (studeni/2024)

Trajanje:
22/11/2024 - 24/11/2024
Instruktori:
Mira Mitrović (Strukovni fizioterapeut, Edukator Miofacijalne terapije)
Cijena tečaja:
450 EUR
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, maseri, kineziolozi, liječnici i svi koji imaju znanje iz ljudske anatomije

Tečaj manualne terapije 2. stupanj

Trajanje:
23/11/2024 - 24/11/2024
Instruktori:
Mr.sc. Aleksandar Stošić, dr.med, specijalist ortoped, manualni terapeut
Cijena tečaja:
400 EUR
Broj polaznika:
12
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

Tjelesna aktivnost i vježbanje u trudnoći / Prenatalno vježbanje

Trajanje:
30/11/2024 - 01/12/2024
Instruktori:
doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, bacc. physioth., mag. cin., v. pred.
Cijena tečaja:
300 EUR
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Za prijave i više informacija, molimo javite se organizatoru: edukacijaprenatalpostnatal@gmail.com ili 0915082854

Bandažiranje zglobova u fizioterapiji i sportu (studeni/2024)

Trajanje:
30/11/2024 - 30/11/2024
Instruktori:
Velibor Viboh, mag. physioth. / Domagoj Rezo, bacc.physioth. / Slaven Durlen, bacc.physioth.
Cijena tečaja:
200 EUR
Broj polaznika:
20
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Studenti, Treneri, Fizioterapeuti, Kineziolozi i svi ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir.

Prosinac

Bandažiranje zglobova u fizioterapiji i sportu – napredne tehnike (prosinac/2024)

Trajanje:
01/12/2024 - 01/12/2024
Instruktori:
Velibor Viboh, mag. physioth. / Domagoj Rezo, bacc.physioth. / Slaven Durlen, bacc.physioth.
Cijena tečaja:
200 EUR
Broj polaznika:
20
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Studenti, Treneri, Fizioterapeuti, Kineziolozi i svi ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir.

PNF Osnovni tečaj (1+2) (studeni/2024) – 2.dio

Trajanje:
04/12/2024 - 08/12/2024
Instruktori:
Gordana Poščić, MSc. Physio, Advanced IPNFA Instruktor
Cijena tečaja:
-
Napomena:
Nastavak tečaja koji počinje u Studenom 2024.

Tečaj Palpatorne Anatomije

Trajanje:
07/12/2024 - 08/12/2024
Instruktori:
Mira Mitrović (Strukovni fizioterapeut, Edukator Miofacijalne terapije)
Cijena tečaja:
450 EUR
Broj polaznika:
Mira Mitrović (Strukovni fizioterapeut, Edukator Miofacijalne terapije)
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, maseri, kineziolozi, liječnici i svi koji imaju znanje iz ljudske anatomije

Miofascijalna terapija – Modul 4 (prosinac/2024)

Trajanje:
13/12/2024 - 15/12/2024
Instruktori:
Mira Mitrović (Strukovni fizioterapeut, Edukator Miofacijalne terapije)
Cijena tečaja:
450 EUR
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, maseri, kineziolozi, liječnici i svi koji imaju znanje iz ljudske anatomije

Tjelesna aktivnost i vježbanje nakon poroda / Postnatalno vježbanje

Trajanje:
14/12/2024 - 15/12/2024
Instruktori:
doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, bacc. physioth., mag. cin., v. pred.
Cijena tečaja:
300 EUR
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Za prijave i više informacija, molimo javite se organizatoru: edukacijaprenatalpostnatal@gmail.com ili 0915082854

Siječanj

Myofascial release therapy (MFR) – 2.modul

Trajanje:
21/01/2022 - 23/01/2022
Instruktori:
Mira Mitrović i Kristina Radović
Cijena tečaja:
2.900 Kn
Broj polaznika:
20
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Polaznik tečaja može biti svako tko ima dokazano osnovno znanje iz anatomije i fiziologije: fizioterapeuti, medicinske sestre, kinezioterapeuti, radni terapeuti, kineziolozi, lječnici.
Napomena:
Prijave: 01 3668 098 ili 099 212 0052 (Jadranka Šubat) ili e-mail: jadrankasubat@jadrankabrozd.hr

mTP – Myofascial Trigger Points

Trajanje:
28/01/2022 - 30/01/2022
Instruktori:
Mira Mitrović i Kristina Radović
Cijena tečaja:
2.900 Kn
Broj polaznika:
20
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Polaznik tečaja može biti svako tko ima dokazano osnovno znanje iz anatomije i fiziologije: fizioterapeuti, medicinske sestre, kinezioterapeuti, radni terapeuti, kineziolozi, lječnici.
Napomena:
Prijave: 01 3668 098 ili 099 212 0052 (Jadranka Šubat) ili e-mail: jadrankasubat@jadrankabrozd.hr

PNF Osnovni tečaj (1+2)

Bodovano od HKF sa 20 bodova
Trajanje:
18/01/2023 - 22/01/2023
Instruktori:
Gordana Poščić, MSc. Physio, Advanced IPNFA Instruktor
Cijena tečaja:
900 EUR
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Polaznici moraju imati minimalno stečeno zvanje - bacc.physioth.
Napomena:
Tečaj se održava u 2 dijela (5+5 dana). Kotizacija vrijedi za svih 10 dana tečaja. 2. dio se održava 15.- 19.2.2023.

Miofascijalna terapija – Modul 4 (sijecanj/2024)

Trajanje:
19/01/2024 - 21/01/2024
Instruktori:
Mira Mitrović (Strukovni fizioterapeut, Edukator Miofacijalne terapije)
Cijena tečaja:
400 EUR
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, maseri, kineziolozi, liječnici i svi koji imaju znanje iz ljudske anatomije

Tečaj manualne terapije 1. stupanj

Trajanje:
26/01/2024 - 28/01/2024
Instruktori:
Mr.sc. Aleksandar Stošić, dr.med, specijalist ortoped, manualni terapeut
Cijena tečaja:
300 EUR
Broj polaznika:
12
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

Veljača

Radionica: Prednosti rada s CLT konceptom

Trajanje:
05/02/2019 - 05/02/2020
Instruktori:
Gordana Poščić, MSc. Physio, Advanced IPNFA Instruktor
Cijena tečaja:
200 Kn
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, doktori, manualni terapeuti, sportski terapeuti, kondicijski treneri, kineziolozi, studenti i drugi koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Radionica će se održati od 18 – 20h

PNF Osnovni tečaj (1+2)

Trajanje:
05/02/2020 - 09/02/2020
Instruktori:
Gordana Poščić, MSc. Physio, Advanced IPNFA Instruktor
Cijena tečaja:
6.400 Kn
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Polaznici moraju imati minimalno stečeno zvanje - bacc.physioth.
Napomena:
Bodovano od HKF

Tečaj: FUNKCIONALNA YOGA ZA FLEKSIBILNOST I MOBILNOST

Trajanje:
08/02/2020 - 08/02/2020
Instruktori:
Juraj Zobundžija, mag.cin., Ana Zobundžija, dipl. physioth.
Cijena tečaja:
750 KN plaćeno do 25.1.2020., nakon toga 1000 KN
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
hrvatski
Napomena:
Tečaj se održava od 9-15h

Tečaj manualne terapije 2. stupanj

Trajanje:
22/02/2020 - 23/02/2020
Instruktori:
Mr.sc. Aleksandar Stošić, dr.med, specijalist ortoped, manualni terapeut
Cijena tečaja:
1.800 kn
Broj polaznika:
12
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

PNF Osnovni tečaj (1+2)

Bodovano od HKF sa 20 bodova
Trajanje:
02/02/2022 - 06/02/2022
Instruktori:
Gordana Poščić, MSc. Physio, Advanced IPNFA Instruktor
Cijena tečaja:
6.400 Kn
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Polaznici moraju imati minimalno stečeno zvanje - bacc.physioth.
Napomena:
Tečaj se održava u 2 dijela (5+5 dana). Kotizacija vrijedi za svih 10 dana tečaja. 2. dio se održava 9.- 13.3.2022.

CLT Tečaj (A+B) – 10 dana

Trajanje:
23/02/2022 - 27/02/2022
Instruktori:
Gordana Pošćić, CLT Instructor
Cijena tečaja:
7.000 kn
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
viši fizioterapeuti, bacc.physioth., radni terapeuti
Napomena:
Tečaj se održava u 2 dijela (5+5 dana). Kotizacija vrijedi za svih 10 dana tečaja. 2. dio se održava 6.- 10.4.2022.

Tečaj manualne terapije 2. stupanj

Trajanje:
26/02/2022 - 27/02/2022
Instruktori:
Mr.sc. Aleksandar Stošić, dr.med, specijalist ortoped, manualni terapeut
Cijena tečaja:
1.800 kn
Broj polaznika:
12
Jezik:
Hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

Tečaj manualne terapije 1. stupanj

Trajanje:
03/02/2023 - 05/02/2023
Instruktori:
Mr.sc. Aleksandar Stošić, dr.med, specijalist ortoped, manualni terapeut
Cijena tečaja:
300 EUR
Broj polaznika:
12
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

Kinesio Taping: Foundations

Bodovano s 10 bodova od HKF
Trajanje:
11/02/2023 - 12/02/2023
Instruktori:
Dr.sc. Dalibor Kiseljak CKTI, MPT
Cijena tečaja:
450 EUR
Broj polaznika:
20
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, Doktori, Kineziolozi i svi ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Potrebno je poznavati ljudsku anatomiju (minimalno 80 odslušanih sati iz anatomije)

CLT X (excercise)

Trajanje:
11/02/2023 - 12/02/2023
Instruktori:
Gordana Pošćić, CLT Instructor
Cijena tečaja:
350 EUR
Broj polaznika:
20
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, fizioterapeutski asistenti, kineziolozi, treneri, studenti fizioterapije
Napomena:
Prijava na: gordana.poscic@gmail.com ili 091 275 1599

PNF Osnovni tečaj (1+2) 2.dio

Trajanje:
15/02/2023 - 19/02/2023
Napomena:
Nastavak tečaja koji počinje u Siječnju 2023.

ERGON IASTM Basic

Trajanje:
25/02/2023 - 26/02/2023
Instruktori:
Pavlos Angelopoulos
Cijena tečaja:
360 EUR
Broj polaznika:
20
Jezik:
engleski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, manualni terapeuti, kineziolozi, doktori, sportski i kondicijski treneri
Napomena:
ERGON Tools nije uključen u cijenu tečaja. Moći će se kupiti na tečaju po 90€ nižoj cijeni nego na službenom webshopu ERGONA!

MSRT ( McLoughlin ScarTissue Release )

Trajanje:
25/02/2023 - 25/02/2023
Instruktori:
Adriana Markanović, mag.physioth.
Cijena tečaja:
195,00 €
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Napomena:
Za više informacija, molimo javite se organizatoru: adriana2021.mstr@gmail.com ili 095 548 8262

Cupping therapy s uvodom u osnove tradicionalne kineske medicine (tkm)

Trajanje:
03/02/2024 - 04/02/2024
Instruktori:
Ante Antić
Broj polaznika:
12
Jezik:
hrvatski
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

Mulligan Concept (A+B) (veljača,2024)

Trajanje:
04/02/2024 - 06/02/2024
Instruktori:
Sakis Adamidis, CMP, ovlašteni međunarodni Mulligan instruktor
Cijena tečaja:
900 EUR
Broj polaznika:
16
Jezik:
engleski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, doktori, osteopati

Tjelesna aktivnost i vježbanje nakon poroda / Postnatalno vježbanje

Trajanje:
10/02/2024 - 11/02/2024
Instruktori:
doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, bacc. physioth., mag. cin., v. pred.
Cijena tečaja:
250 EUR
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Za prijave i više informacija, molimo javite se organizatoru: edukacijaprenatalpostnatal@gmail.com ili 0915082854

Kinesio Taping: Foundations (veljača/2024)

Trajanje:
17/02/2024 - 18/02/2024
Instruktori:
Dr.sc. Dalibor Kiseljak CKTI, MPT
Cijena tečaja:
450 EUR
Broj polaznika:
20
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, Doktori, Kineziolozi i svi ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Potrebno je poznavati ljudsku anatomiju (minimalno 80 odslušanih sati iz anatomije)

Miofascijalna terapija – Modul 1 (veljaca/2024)

Trajanje:
23/02/2024 - 25/02/2024
Instruktori:
Mira Mitrović (Strukovni fizioterapeut, Edukator Miofacijalne terapije)
Cijena tečaja:
450 EUR
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, maseri, kineziolozi, liječnici i svi koji imaju znanje iz ljudske anatomije

Ožujak

PNF Osnovni tečaj (1+2)

Bodovano od HKF sa 20 bodova
Trajanje:
17/03/2021 - 21/03/2021
Instruktori:
Gordana Poščić, MSc. Physio, Advanced IPNFA Instruktor
Cijena tečaja:
6.400 Kn
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Polaznici moraju imati minimalno stečeno zvanje - bacc.physioth.
Napomena:
Tečaj se održava u 2 dijela (5+5 dana). Kotizacija vrijedi za svih 10 dana tečaja. 2. dio se održava 14.- 18.4.2021.

Kinesio Taping

Trajanje:
20/03/2021 - 21/03/2021
Instruktori:
Dalibor Kiseljak CKTI, MPT
Cijena tečaja:
3.000 Kn
Broj polaznika:
26
Jezik:
Hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, Doktori, Kineziolozi i svi ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
TEČAJ JE RASPRODAN! Potrebno je poznavati ljudsku anatomiju (minimalno 80 odslušanih sati iz anatomije)

ISST Basic (Schroth)

Trajanje:
24/03/2021 - 28/03/2021
Instruktori:
Nikola Jevtić MSc
Cijena tečaja:
11.000 Kn
Jezik:
Hrvatski
Napomena:
TEČAJ JE RASPRODAN

PNF Osnovni tečaj (1+2) – 2.dio

Trajanje:
09/03/2022 - 13/03/2022
Napomena:
Nastavak tečaja koji započinje 02.02.2022.

Tečaj manualne terapije 4. stupanj

Trajanje:
19/03/2022 - 20/03/2022
Instruktori:
Mr.sc. Aleksandar Stošić, dr.med, specijalist ortoped, manualni terapeut
Cijena tečaja:
1.800 kn
Broj polaznika:
12
Jezik:
Hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

ISST Basic (Schroth)

Trajanje:
23/03/2022 - 27/03/2022
Instruktori:
Nikola Jevtić MSc
Cijena tečaja:
11.000 Kn
Napomena:
U organizaciji Korektive. Sve info na: jasminka.dedovic@gmail.com

Medical Flossing

Bodovano s 10 bodova od HKF
Trajanje:
04/03/2023 - 04/03/2023
Instruktori:
Damir Grlec / Ada Zekulić
Cijena tečaja:
160 EUR
Broj polaznika:
20
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
sve osobe koje se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir, studenti fizioterapije i kineziologije te srodnih djelatnosti

Tečaj manualne terapije 3. stupanj

Trajanje:
11/03/2023 - 12/03/2023
Instruktori:
Mr.sc. Aleksandar Stošić, dr.med, specijalist ortoped, manualni terapeut
Cijena tečaja:
300 EUR
Broj polaznika:
12
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

Bandažiranje zglobova u fizioterapiji i sportu

Trajanje:
18/03/2023 - 18/03/2023
Instruktori:
Velibor Viboh, mag. physioth. / Domagoj Rezo, bacc.physioth. / Slaven Durlen, bacc.physioth.
Cijena tečaja:
160 EUR
Broj polaznika:
20
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Studenti, Treneri, Fizioterapeuti, Kineziolozi i svi ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir.

Trigger Point Terapija (ožujak/2024)

Trajanje:
01/03/2024 - 03/03/2024
Instruktori:
Mira Mitrović (Strukovni fizioterapeut, Edukator Miofacijalne terapije)
Cijena tečaja:
450 EUR
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, maseri, kineziolozi, liječnici i svi koji imaju znanje iz ljudske anatomije

Tjelesna aktivnost i vježbanje u trudnoći / Prenatalno vježbanje

Trajanje:
02/03/2024 - 03/03/2024
Instruktori:
doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, bacc. physioth., mag. cin., v. pred.
Cijena tečaja:
250 EUR
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Za prijave i više informacija, molimo javite se organizatoru: edukacijaprenatalpostnatal@gmail.com ili 0915082854

Tečaj manualne terapije 3. stupanj

Trajanje:
23/03/2024 - 24/03/2024
Instruktori:
Mr.sc. Aleksandar Stošić, dr.med, specijalist ortoped, manualni terapeut
Cijena tečaja:
350 EUR
Broj polaznika:
12
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

Travanj

Tečaj: Medical Flossing

Trajanje:
18/04/2020 - 18/04/2020
Instruktori:
Damir Grlec
Cijena tečaja:
1.200 Kn
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
studenti i sve osobe koje se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir

Tečaj manualne terapije 4. stupanj

Trajanje:
18/04/2020 - 19/04/2020
Instruktori:
Mr.sc. Aleksandar Stošić, dr.med, specijalist ortoped, manualni terapeut
Cijena tečaja:
1.800 kn
Broj polaznika:
12
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

Tečaj manualne terapije 3. stupanj

Trajanje:
25/04/2020 - 26/04/2020
Instruktori:
Mr.sc. Aleksandar Stošić, dr.med, specijalist ortoped, manualni terapeut
Cijena tečaja:
1.800 kn
Broj polaznika:
12
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

Tečaj manualne terapije 1. stupanj

Trajanje:
09/04/2021 - 11/04/2021
Instruktori:
Mr.sc. Aleksandar Stošić, dr.med, specijalist ortoped, manualni terapeut
Cijena tečaja:
1.800 kn
Broj polaznika:
12
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
izioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

ERGON IASTM Basic

Trajanje:
10/04/2021 - 11/04/2021
Instruktori:
Pavlos Angelopoulos
Cijena tečaja:
2.700 kn
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
engleski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, manualni terapeuti, kineziolozi, doktori, sportski i kondicijski treneri,
Napomena:
ERGON Tools nije uključen u cijenu tečaja. Moći će se kupiti na tečaju po 90€ nižoj cijeni nego na službenom webshopu ERGONA!

PNF Osnovni tečaj (1+2) – 2.dio

Bodovano od HKF sa 20 bodova
Trajanje:
14/04/2021 - 18/04/2021
Instruktori:
Gordana Poščić, MSc. Physio, Advanced IPNFA Instruktor
Cijena tečaja:
-
Broj polaznika:
-
Jezik:
-
Tko može prisustvovati:
Osobe koje su pristupile PNF 1 tečaju 17.3.2021.

Tečaj manualne terapije 1. stupanj

Trajanje:
23/04/2021 - 25/04/2021
Instruktori:
Mr.sc. Aleksandar Stošić, dr.med, specijalist ortoped, manualni terapeut
Cijena tečaja:
1.800 kn
Broj polaznika:
12
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

Medical Flossing

Trajanje:
24/04/2021 - 24/04/2021
Instruktori:
Damir Grlec
Cijena tečaja:
1.200 Kn
Broj polaznika:
23
Jezik:
Hrvatski
Tko može prisustvovati:
sve osobe koje se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir, studenti fizioterapije i kineziologije te srodnih djelatnosti

Tečaj manualne terapije 1. stupanj

Trajanje:
01/04/2022 - 03/04/2022
Instruktori:
Mr.sc. Aleksandar Stošić, dr.med, specijalist ortoped, manualni terapeut
Cijena tečaja:
1.800 kn
Broj polaznika:
12
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, Kineziolozi i svi ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

CLT Tečaj (A+B) – 10 dana

Trajanje:
06/04/2022 - 10/04/2022
Napomena:
Nastavak tečaja koji počinje u Veljači 2022.

ERGON IASTM Basic

Trajanje:
09/04/2022 - 10/04/2022
Instruktori:
Pavlos Angelopoulos
Cijena tečaja:
2.700 kn
Broj polaznika:
20
Jezik:
engleski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, manualni terapeuti, kineziolozi, doktori, sportski i kondicijski treneri
Napomena:
ERGON Tools nije uključen u cijenu tečaja. Moći će se kupiti na tečaju po 90€ nižoj cijeni nego na službenom webshopu ERGONA!

Medical Flossing

Bodovano s 10 bodova od HKF
Trajanje:
23/04/2022 - 23/04/2022
Instruktori:
Damir Grlec / Ada Zekulić
Cijena tečaja:
1.200 Kn
Broj polaznika:
20
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
sve osobe koje se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir, studenti fizioterapije i kineziologije te srodnih djelatnosti

Bandažiranje zglobova u fizioterapiji i sportu

Trajanje:
30/04/2022 - 30/04/2022
Instruktori:
Velibor Viboh, mag. physioth. / Domagoj Rezo, bacc.physioth. / Slaven Durlen, bacc.physioth.
Cijena tečaja:
1.200 Kn / 1.000 kn (studenti)
Broj polaznika:
20
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Studenti, Treneri, Fizioterapeuti, Kineziolozi i svi ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir.

Tečaj manualne terapije 4. stupanj

Trajanje:
01/04/2023 - 02/04/2023
Instruktori:
Mr.sc. Aleksandar Stošić, dr.med, specijalist ortoped, manualni terapeut
Cijena tečaja:
300 EUR
Broj polaznika:
12
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

Miofascijalna terapija – Modul 2 (travanj/2024)

Trajanje:
05/04/2024 - 07/04/2024
Instruktori:
Mira Mitrović (Strukovni fizioterapeut, Edukator Miofacijalne terapije)
Cijena tečaja:
450 EUR
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, maseri, kineziolozi, liječnici i svi koji imaju znanje iz ljudske anatomije

Medical Flossing (travanj/2024)

Trajanje:
13/04/2024 - 13/04/2024
Instruktori:
Damir Grlec / Ada Zekulić
Cijena tečaja:
160 EUR
Broj polaznika:
20
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
sve osobe koje se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir, studenti fizioterapije i kineziologije te srodnih djelatnosti

CLT Tečaj (A+B)

Trajanje:
19/04/2024 - 21/04/2024
Instruktori:
Gordana Pošćić, CLT Instructor
Cijena tečaja:
750€
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
viši fizioterapeuti, bacc.physioth., radni terapeuti
Napomena:
Prijava na: gordana.poscic@gmail.com ili 091 275 1599

CLT Tečaj (A+B) – 2.dio

Trajanje:
26/04/2024 - 28/04/2024
Instruktori:
Gordana Pošćić, CLT Instructor
Cijena tečaja:
750€
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
viši fizioterapeuti, bacc.physioth., radni terapeuti
Napomena:
Prijava na: gordana.poscic@gmail.com ili 091 275 1599

Svibanj

CLT X (exercise) tečaj

Bodovano s 10 bodova od HKF
Trajanje:
08/05/2021 - 09/05/2021
Instruktori:
Gordana Pošćić, CLT Instructor
Cijena tečaja:
2400 Kn
Broj polaznika:
20
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, sportski i fitness treneri, kineziolozi

Tečaj: SEAS level 1

Bodovano od HKF sa 15 bodova
Trajanje:
13/05/2022 - 15/05/2022
Instruktori:
Michele Romano, ISICO
Cijena tečaja:
3.000 Kn
Broj polaznika:
20
Jezik:
engleski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, kineziolozi (kineziterapeuti)

Tjelesna aktivnost i vježbanje u trudnoći / Prenatalno vježbanje

Trajanje:
14/05/2022 - 15/05/2022
Instruktori:
doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, bacc. physioth., mag. cin., v. pred.
Cijena tečaja:
1.400kn
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Bodovano prema Pravilniku HKF.

Kinesio Taping

Bodovano s 10 bodova od HKF
Trajanje:
21/05/2022 - 22/05/2022
Instruktori:
Dalibor Kiseljak CKTI, MPT
Cijena tečaja:
3.000 Kn
Broj polaznika:
20
Jezik:
Hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, Doktori, Kineziolozi i svi ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Potrebno je poznavati ljudsku anatomiju (minimalno 80 odslušanih sati iz anatomije)

Tečaj manualne terapije 1. stupanj

Trajanje:
19/05/2023 - 21/05/2023
Instruktori:
Mr.sc. Aleksandar Stošić, dr.med, specijalist ortoped, manualni terapeut
Cijena tečaja:
300 EUR
Broj polaznika:
12
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

Tečaj manualne terapije 1. stupanj

Trajanje:
03/05/2024 - 05/05/2024
Instruktori:
Mr.sc. Aleksandar Stošić, dr.med, specijalist ortoped, manualni terapeut
Cijena tečaja:
350 EUR
Broj polaznika:
12
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

DNS Basic Course – modul A

Trajanje:
10/05/2024 - 12/05/2024
Instruktori:
Ruud Alsemgeest
Cijena tečaja:
440€ (+100€ Praška škola)
Broj polaznika:
16
Jezik:
engleski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, doktori, kineziterapeuti, kineziolozi

Kinesio Taping: Foundations (svibanj/2024)

Trajanje:
11/05/2024 - 12/05/2024
Instruktori:
Dr.sc. Dalibor Kiseljak CKTI, MPT
Cijena tečaja:
450 EUR
Broj polaznika:
20
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, Doktori, Kineziolozi i svi ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Potrebno je poznavati ljudsku anatomiju (minimalno 80 odslušanih sati iz anatomije)

Miofascijalna terapija – Modul 3 (svibanj/2024)

Trajanje:
17/05/2024 - 19/05/2024
Instruktori:
Mira Mitrović (Strukovni fizioterapeut, Edukator Miofacijalne terapije)
Cijena tečaja:
450 EUR
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, maseri, kineziolozi, liječnici i svi koji imaju znanje iz ljudske anatomije

Lipanj

CLT – Coordinative Locomotor Training Hands off Workshop

Trajanje:
06/06/2020 - 07/06/2020
Instruktori:
Britta Dietz CLT Founder / Instructor, IPNFA Advanced Instructor, Gordana Pošćić IPNFA Advanced In
Cijena tečaja:
2.400 Kn do 1.3.2020. / nakon toga 2.600 Kn
Broj polaznika:
25
Jezik:
engleski, hrvatski
Tko može prisustvovati:
bacc. fizioterapeuti, fizioterapeutski asistenti, kineziolozi, treneri
Napomena:
Prijava putem maila: gordana.poscic@gmail.com, informacije na: 091 275 1599

PNF Osnovni tečaj (1+2) – 2.dio

Trajanje:
12/06/2020 - 16/06/2020
Instruktori:
Gordana Poščić, MSc. Physio, Advanced IPNFA Instruktor
Cijena tečaja:
6.400 Kn
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Napomena:
2. dio tečaja koji započinje 5.2.2020.

Myofascial Trigger Points

Trajanje:
04/06/2021 - 06/06/2021
Instruktori:
Mira Mitrović i Kristina Radović
Broj polaznika:
20
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, Kineziolozi i svi ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Više info na: 01 3668 098 ili 099 212 0052 (Jadranka Šubat) ili e-mail: jadrankasubat@jadrankabrozd.hr

Tjelesna aktivnost i vježbanje u trudnoći / Prenatalno vježbanje

Trajanje:
12/06/2021 - 13/06/2021
Instruktori:
doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, bacc. physioth., mag. cin., v. pred.
Cijena tečaja:
1.400kn
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Bodovano prema Pravilniku HKF.

Kinesio Taping

Bodovano s 10 bodova od HKF
Trajanje:
12/06/2021 - 13/06/2021
Instruktori:
Dalibor Kiseljak CKTI, MPT
Cijena tečaja:
3.000 Kn
Broj polaznika:
20
Jezik:
Hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, Doktori, Kineziolozi i svi ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Potrebno je poznavati ljudsku anatomiju (minimalno 80 odslušanih sati iz anatomije)

SonoSkills – Level 2

Trajanje:
04/06/2022 - 05/06/2022
Instruktori:
Zoran Filipović
Napomena:
Više info na 098 894 643 (Zoran Filipović) ili www.sonoskills.com

Kinesio Taping: Foundations (06/2023)

Bodovano s 10 bodova od HKF
Trajanje:
03/06/2023 - 04/06/2023
Instruktori:
Dr.sc. Dalibor Kiseljak CKTI, MPT
Cijena tečaja:
450 EUR
Broj polaznika:
20
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, Doktori, Kineziolozi i svi ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Potrebno je poznavati ljudsku anatomiju (minimalno 80 odslušanih sati iz anatomije)

Tjelesna aktivnost i vježbanje u trudnoći / Prenatalno vježbanje

Bodovano s 10 bodova od HKF
Trajanje:
17/06/2023 - 18/06/2023
Instruktori:
doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, bacc. physioth., mag. cin., v. pred.
Cijena tečaja:
250 EUR
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Za prijave i više informacija, molimo javite se organizatoru: edukacijaprenatalpostnatal@gmail.com ili 0915082854

Bandažiranje zglobova u fizioterapiji i sportu (lipanj/2024)

Trajanje:
15/06/2024 - 15/06/2024
Instruktori:
Velibor Viboh, mag. physioth. / Domagoj Rezo, bacc.physioth. / Slaven Durlen, bacc.physioth.
Cijena tečaja:
160 EUR
Broj polaznika:
20
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Studenti, Treneri, Fizioterapeuti, Kineziolozi i svi ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir.

Miofascijalna terapija – Modul 4 (lipanj/2024)

Trajanje:
28/06/2024 - 30/06/2024
Instruktori:
Mira Mitrović (Strukovni fizioterapeut, Edukator Miofacijalne terapije)
Cijena tečaja:
450 EUR
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, maseri, kineziolozi, liječnici i svi koji imaju znanje iz ljudske anatomije

ERGON IASTM Basic (lipanj/2024)

Trajanje:
29/06/2024 - 30/06/2024
Instruktori:
Pavlos Angelopoulos
Cijena tečaja:
400 EUR
Broj polaznika:
20
Jezik:
engleski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, manualni terapeuti, kineziolozi, doktori, sportski i kondicijski treneri
Napomena:
ERGON Tools nije uključen u cijenu tečaja. Moći će se kupiti na tečaju po 90€ nižoj cijeni nego na službenom webshopu ERGONA!

Rujan

Tjelesna aktivnost i vježbanje u trudnoći / Prenatalno vježbanje

Trajanje:
21/09/2019 - 22/09/2019
Instruktori:
doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, bacc. physioth., mag. cin., v. pred.
Cijena tečaja:
1.400kn
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Bodovano prema Pravilniku HKF.

Tečaj: SEAS

Bodovano od HKF sa 15 bodova
Trajanje:
19/09/2020 - 21/09/2020
Instruktori:
Michele Romano, ISICO
Cijena tečaja:
3.000 Kn
Broj polaznika:
20
Jezik:
engleski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, kineziolozi (kineziterapeuti)
Napomena:
TEČAJ JE RASPRODAN

Tjelesna aktivnost i vježbanje u trudnoći / Prenatalno vježbanje

Trajanje:
19/09/2020 - 20/09/2020
Instruktori:
doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, bacc. physioth., mag. cin., v. pred.
Cijena tečaja:
1.400kn
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Bodovano prema Pravilniku HKF.

Tečaj: Cupping Terapija

Trajanje:
26/09/2020 - 27/09/2020
Instruktori:
Jadranka Combaj, Ante Antić
Cijena tečaja:
1.500 Kn
Broj polaznika:
20
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, manualni terapeuti, kineziolozi, doktori, sportski i kondicijski treneri, studenti

ISST Basic (Schroth) 2. dio

Trajanje:
01/09/2021 - 05/09/2021
Instruktori:
Nikola Jevtić MSc
Cijena tečaja:
-
Napomena:
Nastavak tečaja koji počinje u Ožuju 2021. TEČAJ JE RASPRODAN

Tjelesna aktivnost i vježbanje u trudnoći / Prenatalno vježbanje

Trajanje:
18/09/2021 - 19/09/2021
Instruktori:
doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, bacc. physioth., mag. cin., v. pred.
Cijena tečaja:
1.400kn
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Bodovano prema Pravilniku HKF.

Bandažiranje zglobova u fizioterapiji i sportu

Trajanje:
25/09/2021 - 25/09/2021
Instruktori:
Velibor Viboh, mag. physioth. / Domagoj Rezo, bacc.physioth. / Slaven Durlen, bacc.physioth.
Cijena tečaja:
1.200 Kn / 1.000 kn (studenti)
Broj polaznika:
20
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, Kineziolozi i svi ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir

Tjelesna aktivnost i vježbanje u trudnoći / Prenatalno vježbanje

Trajanje:
10/09/2022 - 11/09/2022
Instruktori:
doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, bacc. physioth., mag. cin., v. pred.
Cijena tečaja:
1.400kn
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Bodovano prema Pravilniku HKF.

CLT Tečaj (A+B) – 10 dana

Bodovano od HKF
Trajanje:
14/09/2022 - 18/09/2022
Instruktori:
Gordana Pošćić, CLT Instructor
Cijena tečaja:
7.000 kn
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
viši fizioterapeuti, bacc.physioth., radni terapeuti
Napomena:
Tečaj se održava u 2 dijela (5+5 dana). Kotizacija vrijedi za svih 10 dana tečaja. 2. dio se održava 15.- 19.10.2022.

Akupresura i Trigger Point Terapija

Trajanje:
30/09/2022 - 02/10/2022
Instruktori:
Ante Antić
Cijena tečaja:
2900 Kn
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
maseri, fizioterapeuti, kineziolozi, liječnici, medicinske sestre, radni terapeuti, kozmetičari, studenti i ostali hands-on terapeuti koji se bave ljudskim tijelom kroz dodir ili pokret.
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

Mulligan Concept (A+B) – B.dio

Trajanje:
01/09/2023 - 03/09/2023
Instruktori:
Sakis Adamidis, CMP, ovlašteni međunarodni Mulligan instruktor iz Grčke
Cijena tečaja:
5.700,00 kn (758 EUR)
Jezik:
engleski
Tko može prisustvovati:
Osobe koje su završile Mulligan A

CLT Tečaj (A+B) – 10 dana

Trajanje:
06/09/2023 - 10/09/2023
Instruktori:
Gordana Pošćić, CLT Instructor
Cijena tečaja:
950 EUR
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
viši fizioterapeuti, bacc.physioth., radni terapeuti
Napomena:
Prijava na: gordana.poscic@gmail.com ili 091 275 1599

Tjelesna aktivnost i vježbanje u trudnoći / Prenatalno vježbanje

Bodovano s 10 bodova od HKF
Trajanje:
16/09/2023 - 17/09/2023
Instruktori:
doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, bacc. physioth., mag. cin., v. pred.
Cijena tečaja:
250 EUR
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Za prijave i više informacija, molimo javite se organizatoru: edukacijaprenatalpostnatal@gmail.com ili 0915082854

Miofascijalna terapija – Modul 1 (9/2023)

Trajanje:
22/09/2023 - 24/09/2023
Instruktori:
Mira Mitrović (Strukovni fizioterapeut, Edukator Miofacijalne terapije)
Cijena tečaja:
400 EUR
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, maseri, kineziolozi, liječnici i svi koji imaju znanje iz ljudske anatomije

Akupresura i Trigger Point Terapija

Trajanje:
29/09/2023 - 01/10/2023
Instruktori:
Ante Antić
Cijena tečaja:
390 €
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
maseri, fizioterapeuti, kineziolozi, liječnici, medicinske sestre, radni terapeuti, kozmetičari, studenti i ostali hands-on terapeuti koji se bave ljudskim tijelom kroz dodir ili pokret.
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

Listopad

Tjelesna aktivnost i vježbanje nakon poroda / Postnatalno vježbanje

Trajanje:
12/10/2019 - 13/10/2019
Instruktori:
doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, bacc. physioth., mag. cin., v. pred.
Cijena tečaja:
1.400kn
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Prijava preko vanjskog linka

Radionica: Inspiratory Muscle Training

Trajanje:
16/10/2019 - 16/10/2019
Instruktori:
Andrej Švent, PhD(c)
Cijena tečaja:
300 HRK
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, manualni terapeuti, kineziolozi, doktori, sportski i kondicijski treneri, studenti
Napomena:
Radionica će se održati od 16.30 – 20h

Tjelesna aktivnost i vježbanje nakon poroda / Postnatalno vježbanje

Trajanje:
10/10/2020 - 11/10/2020
Instruktori:
doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, bacc. physioth., mag. cin., v. pred.
Cijena tečaja:
1.400kn
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Bodovano prema Pravilniku HKF.

Kinesio Taping

Trajanje:
17/10/2020 - 18/10/2020
Instruktori:
Dalibor Kiseljak CKTI, MPT
Cijena tečaja:
3.000 Kn
Broj polaznika:
25
Jezik:
Hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, Doktori, Kineziolozi i svi ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Potrebno je poznavati ljudsku anatomiju (minimalno 80 odslušanih sati iz anatomije)

PNF Osnovni tečaj (1+2)

Bodovano od HKF sa 20 bodova
Trajanje:
02/10/2021 - 06/10/2021
Instruktori:
Gordana Poščić, MSc. Physio, Advanced IPNFA Instruktor
Cijena tečaja:
6.400 Kn
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Polaznici moraju imati minimalno stečeno zvanje - bacc.physioth.
Napomena:
Tečaj se održava u 2 dijela (5+5 dana). Kotizacija vrijedi za svih 10 dana tečaja. 2. dio se održava 17.- 21.11.2021.

Kinesio Taping

Bodovano s 10 bodova od HKF
Trajanje:
02/10/2021 - 03/10/2021
Instruktori:
Dalibor Kiseljak CKTI, MPT
Cijena tečaja:
3.000 Kn
Broj polaznika:
20
Jezik:
Hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, Doktori, Kineziolozi i svi ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Potrebno je poznavati ljudsku anatomiju (minimalno 80 odslušanih sati iz anatomije)

Tjelesna aktivnost i vježbanje nakon poroda / Postnatalno vježbanje

Trajanje:
09/10/2021 - 10/10/2021
Instruktori:
doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, bacc. physioth., mag. cin., v. pred.
Cijena tečaja:
1.400kn
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Bodovano prema Pravilniku HKF.

FELDENKRAIS® RADIONICA

Trajanje:
15/10/2021 - 16/10/2021
Instruktori:
Josipa Stipetić Irha, Feldenkrais pedagog i mag.physioth.
Cijena tečaja:
1.200 Kn
Broj polaznika:
10
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, Kineziolozi i svi ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Više informacija i prijava: +385 98 1766-461 / josipa.stipetic@gmail.com / Program: 15.10. (16.30 - 19.30h) / 16.10. (9.30 - 17h)

Tjelesna aktivnost i vježbanje nakon poroda / Postnatalno vježbanje

Trajanje:
01/10/2022 - 02/10/2022
Instruktori:
doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, bacc. physioth., mag. cin., v. pred.
Cijena tečaja:
1.400kn
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Bodovano prema Pravilniku HKF.

Medical Flossing

Bodovano s 10 bodova od HKF
Trajanje:
08/10/2022 - 08/10/2022
Instruktori:
Damir Grlec / Ada Zekulić
Cijena tečaja:
1.200 Kn
Broj polaznika:
20
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
sve osobe koje se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir, studenti fizioterapije i kineziologije te srodnih djelatnosti

CLT Tečaj (A+B) – 10 dana (nastavak)

Trajanje:
15/10/2022 - 19/10/2022
Napomena:
Nastavak tečaja koji započinje u rujnu 2022.

Kinesio Taping

Trajanje:
15/10/2022 - 16/10/2022
Instruktori:
Dalibor Kiseljak CKTI, MPT
Cijena tečaja:
3.000 Kn
Broj polaznika:
20
Jezik:
Hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, Doktori, Kineziolozi i svi ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Potrebno je poznavati ljudsku anatomiju (minimalno 80 odslušanih sati iz anatomije)

SonoSkills – Level 1

Trajanje:
21/10/2022 - 23/10/2022
Instruktori:
Zoran Filipović
Napomena:
Više info na 098 894 643 (Zoran Filipović) ili www.sonoskills.com

Neural Hacking

Trajanje:
22/10/2022 - 23/10/2022
Instruktori:
Igor Marinković
Cijena tečaja:
600 EUR
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir

CLT Tečaj (A+B) – 10 dana (nastavak)

Trajanje:
04/10/2023 - 08/10/2023
Napomena:
Prijava na: gordana.poscic@gmail.com ili 091 275 1599

Kinesio Taping: Foundations (10/2023)

Bodovano s 10 bodova od HKF
Trajanje:
14/10/2023 - 15/10/2023
Instruktori:
Dr.sc. Dalibor Kiseljak CKTI, MPT
Cijena tečaja:
450 EUR
Broj polaznika:
20
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, Doktori, Kineziolozi i svi ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Potrebno je poznavati ljudsku anatomiju (minimalno 80 odslušanih sati iz anatomije)

Bandažiranje zglobova u fizioterapiji i sportu

Trajanje:
21/10/2023 - 21/10/2023
Instruktori:
Velibor Viboh, mag. physioth. / Domagoj Rezo, bacc.physioth. / Slaven Durlen, bacc.physioth.
Cijena tečaja:
160 EUR
Broj polaznika:
20
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Studenti, Treneri, Fizioterapeuti, Kineziolozi i svi ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir.

Miofascijalna terapija – Modul 2 (10/2023)

Trajanje:
27/10/2023 - 29/10/2023
Instruktori:
Mira Mitrović (Strukovni fizioterapeut, Edukator Miofacijalne terapije)
Cijena tečaja:
400 EUR
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, maseri, kineziolozi, liječnici i svi koji imaju znanje iz ljudske anatomije

Studeni

ERGON IASTM – Basic

Trajanje:
09/11/2019 - 10/11/2019
Instruktori:
TBD
Cijena tečaja:
2.700 HRK / nakon 1.11. 3200 HRK
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
engleski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, manualni terapeuti, kineziolozi, doktori i ostali sa poznavanjem ljudske anatomije
pnf3 tečaj body balance

PNF3 tečaj

Trajanje:
13/11/2019 - 17/11/2019
Instruktori:
Gordana Poščić, MSc. Physio, Advanced IPNFA Instruktor
Cijena tečaja:
4.800 Kn
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Osobe koje imaju međunarodni PNF 1+2 certifikat (minimalno 6 mjeseci)
Napomena:
Tečaj je bodovan od Hrvatske komore fizioterapeuta.

Tečaj manualne terapije 1. stupanj

Trajanje:
22/11/2019 - 24/11/2019
Instruktori:
Mr.sc. Aleksandar Stošić, dr.med, specijalist ortoped, manualni terapeut
Cijena tečaja:
1.800 kn
Broj polaznika:
12
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
izioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

Tečaj manualne terapije 1. stupanj

Trajanje:
29/11/2019 - 01/12/2019
Instruktori:
Mr.sc. Aleksandar Stošić, dr.med, specijalist ortoped, manualni terapeut
Cijena tečaja:
1.800 kn
Broj polaznika:
12
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
izioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

Tečaj: Bandažiranje

Trajanje:
07/11/2020 - 07/11/2020
Instruktori:
Velibor Viboh, mag. physioth. / Domagoj Rezo, bacc.physioth.
Cijena tečaja:
1.200 Kn
Broj polaznika:
25
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, doktori, manualni terapeuti, sportski terapeuti, kondicijski treneri, kineziolozi, studenti i drugi koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir

Tečaj manualne terapije 3. stupanj

Trajanje:
13/11/2021 - 14/11/2021
Instruktori:
Mr.sc. Aleksandar Stošić, dr.med, specijalist ortoped, manualni terapeut
Cijena tečaja:
1.800 kn
Broj polaznika:
12
Jezik:
Hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

PNF Osnovni tečaj (1+2) – 2.dio

Trajanje:
17/11/2021 - 21/11/2021
Napomena:
Nastavak tečaja koji započinje 02.10.2021.

Tečaj manualne terapije 1. stupanj

Trajanje:
26/11/2021 - 28/11/2021
Instruktori:
Mr.sc. Aleksandar Stošić, dr.med, specijalist ortoped, manualni terapeut
Cijena tečaja:
1.800 kn
Broj polaznika:
12
Jezik:
Hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

SonoSkills – Level 1

Trajanje:
11/11/2022 - 13/11/2022
Instruktori:
Zoran Filipović
Napomena:
Više info na 098 894 643 (Zoran Filipović) ili www.sonoskills.com

Tečaj manualne terapije 2. stupanj

Trajanje:
19/11/2022 - 20/11/2022
Instruktori:
Mr.sc. Aleksandar Stošić, dr.med, specijalist ortoped, manualni terapeut
Cijena tečaja:
1.800 kn
Broj polaznika:
12
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

Tjelesna aktivnost i vježbanje nakon poroda / Postnatalno vježbanje

Bodovano s 10 bodova od HKF
Trajanje:
04/11/2023 - 05/11/2023
Instruktori:
doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, bacc. physioth., mag. cin., v. pred.
Cijena tečaja:
250 EUR
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Za prijave i više informacija, molimo javite se organizatoru: edukacijaprenatalpostnatal@gmail.com ili 0915082854

Tečaj manualne terapije 2. stupanj

Trajanje:
11/11/2023 - 12/11/2023
Instruktori:
Mr.sc. Aleksandar Stošić, dr.med, specijalist ortoped, manualni terapeut
Cijena tečaja:
300 EUR
Broj polaznika:
12
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, doktori, kineziolozi i ostali koji se bave ljudskim tijelom kroz pokret ili dodir
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

PNF Osnovni tečaj (1+2)

Trajanje:
22/11/2023 - 26/11/2023
Instruktori:
Gordana Poščić, MSc. Physio, Advanced IPNFA Instruktor
Cijena tečaja:
900 EUR
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Polaznici moraju imati minimalno stečeno zvanje - bacc.physioth.
Napomena:
Tečaj se održava u 2 dijela (5+5 dana). Kotizacija vrijedi za svih 10 dana tečaja. 2. dio se održava 13.- 17.12.2023.

Prosinac

Radionica Malnualne terapije po Dr. Stošiću

Trajanje:
11/12/2021 - 11/12/2021
Instruktori:
Ante Antić
Cijena tečaja:
na upit
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
osobe koje su pristupile tečajevima dr. Stošića
Napomena:
Trajanje od 9-13h /// Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)

Mulligan Concept (A+B)

Trajanje:
16/12/2022 - 18/12/2022
Instruktori:
Sakis Adamidis, CMP, ovlašteni međunarodni Mulligan instruktor iz Grčke
Cijena tečaja:
5.700,00 kn (758 EUR)
Broj polaznika:
16
Jezik:
engleski
Tko može prisustvovati:
Fizioterapeuti, doktori, osteopati

Miofascijalna terapija – Modul 3 (12/2023)

Trajanje:
01/12/2023 - 03/12/2023
Instruktori:
Mira Mitrović (Strukovni fizioterapeut, Edukator Miofacijalne terapije)
Cijena tečaja:
400 EUR
Broj polaznika:
16
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
fizioterapeuti, maseri, kineziolozi, liječnici i svi koji imaju znanje iz ljudske anatomije

Kinesio Taping: Advanced

Bodovano s 10 bodova od HKF
Trajanje:
02/12/2023 - 03/12/2023
Instruktori:
Dr.sc. Dalibor Kiseljak CKTI, MPT
Cijena tečaja:
450 EUR
Broj polaznika:
20
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
Osobe koje su završile KT1, KT2, odnosno Assessments fundamental concepts and techniques ili Foundations po novom programu
Napomena:
Potrebno je poznavati ljudsku anatomiju (minimalno 80 odslušanih sati iz anatomije)

PNF Osnovni tečaj (1+2) 2.dio

Trajanje:
13/12/2023 - 17/12/2023
Napomena:
Nastavak tečaja koji počinje u Studenom 2023.

Akupresura i Trigger Point Terapija

Trajanje:
15/12/2023 - 17/12/2023
Instruktori:
Ante Antić
Cijena tečaja:
390 €
Broj polaznika:
do popunjenja kvote
Jezik:
hrvatski
Tko može prisustvovati:
maseri, fizioterapeuti, kineziolozi, liječnici, medicinske sestre, radni terapeuti, kozmetičari, studenti i ostali hands-on terapeuti koji se bave ljudskim tijelom kroz dodir ili pokret.
Napomena:
Kontak za prijavu: Ante Antić (ante.a@web.de, +385 95 855 8953)
Radno vrijeme
  • Ponedjeljak - Petak: 8:00 - 21:00
  • Subota: 8:00 - 13:00
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj