Ukratko o tečaju:

Što je SEAS?
Scientific exercises approach to scoliosis je program vježbi namijenjen djeci, mladima te odraslim osobama koje imaju skoliozu/ kifozu. SEAS se temelji na specifičnoj aktivnoj tehnici samokorekcije ( u sve tri ravnine) koja se izvodi bez vanjske pomoći i ugrađena je u funkcionalne vježbe.

Individualno su prilagođene svakom pojedinom pacijentu. Glavni cilj SEAS pristupa je poboljšanje stabilizacije kralježnice u aktivnoj samokorekciji. Osim osnovnih znanja o funkcioniranju ljudskog tijela u sve tri ravnine, dobija se uvid na koji način najlakše postići dobru i kvalitetnu samokorekciju u sve tri ravnine kod pacijenta te kako da ju i zadrži, o konceptu spinalne stabilizacije prema najnovijim istraživanjima kao i o istraživanjima automatskog korektivnog refleksa odnosno o podsvjesnoj samokorekciji koja pomaže boljoj integraciji zadržavanja korekcije kroz ASŽ.

U SEAS tečaju koji traje tri dana imat ćemo priliku vidjeti kako se radi sa pacijentima sa stvarnim dijagnozama kako bi novousvojena znanja imali priliku i praktično ponoviti.

Na kraju tečaja se polaže ispit te se dobije SEAS akreditacija (SA) koja vrijedi 5 godina. Nakon toga se može osvježiti pohađanjem jednodnevnog tečaja obnove znanja ili pohađanjem SAA tečaja.

Instruktor/ica:

Prijava na edukaciju

Prijava na ovu edukaciju više nije moguća.

Radno vrijeme
  • Ponedjeljak - Petak: 8:00 - 21:00
  • Subota: 8:00 - 13:00
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj